Posted: 25/09/2019

/ Kommersiell leder /

Vår klient er et ledende sivilingeniør / underjordisk byggefirma, og har en utmerket mulighet for en erfaren kommersiell sjef i Skandinavia.

Hovedansvar:

  • Fakturering til klienter
  • Behandle inngående fakturaer
  • Prosjektrapportering
  • Etablere og følge opp budsjetter og prognoser
  • Administrer prosjektavslutning og prognoser
  • Delta i å formulere og oppnå avtaler for krav osv.
  • Relatert til kunder, underleverandører og leverandører.

* Må være flytende i skandinavisk både muntlig og skriftlig, helst fra en civils / konstruksjonsbakgrunn. *

Vennligst søk med en oppdatert CV hvis du er interessert.

Job Title/ Kommersiell leder

Type/ Candidate

Salary/ Negotiable

Location/ Scandinavia

Hours/ Full time